Hiekkainen ranta sopii suunnitteluun

Tavalliseen työpäivään mahtuu ennalta suunniteltuja ja välillä myös yllättäviä tilanteita. Kun käytössä on oikeita työkaluja, yritys suoriutuu omista tehtävistään sujuvasti. On suoraa yhteydenpitoa asiakkaisiin, niin henkilökohtaisia tapaamisia kuin puhelinkeskusteluja. Miksi tehdä markkinointia myös verkon puolella?

Monesti arki on kiireen sävyttämää. Ihmisillä on aikaa vain tietty määrä. Työ yhdistettynä vapaa-aikaan määrävät rytmin. Yksi asia pitää paikkaansa edelleen. Joka päivä verkosta etsitään uutta ja ajankohtaista. Ihmiset haluavat kokemuksia sekä jakavat niitä toisilleen.

Markkinointiin on monta tapaa. Yrityksen kannattaa miettiä omia painopisteitään, perinteisen ja verkon suhdetta toisiinsa. Suunnittelu on hyvä avaus. Se auttaa hahmottamaan nykytilannetta ja katsomaan myös eteenpäin. Budjetti antaa suuntaviivat – osataan varautua kustannuksiin ja varmistetaan käytännön toteutukset.

Markkinoinnin vetovastuu voi olla yhdellä. Suunnittelussa on tärkeää ottaa mukaan myös muita. Varata aikaa kalenterista, lähteä liikkeelle ja keskustella sopivin väliajoin. Alkuun pääsee heittämällä ilmaan kysymyksiä, jotka ovat jääneet vastaamatta. Tässä muutamia esimerkkejä:

  • Miten hyvin asiakkaat tunnetaan?
  • Mitkä keinot toimivat/eivät toimi?
  • Mitä uutta voisi tehdä asiakkaille?
  • Miten erottua verkossa?

Ideoita kootaan ja hiotaan yhdessä. Hyvä suunnittelu antaa markkinoinnille siivet – on helpompaa jakaa tietoa sekä luoda kokemuksia. Kun kokonaisuus on hallussa, yrityksen kotisivut ja sosiaalisen median päivitykset kertovat asiakkaille samaa tarinaa.

Vuosikymmen on kulunut siitä, kun sosiaalinen media rantautui Suomeen. Facebook on yleistynyt tasaista tahtia eikä hiljenemisen merkkejä ole näkyvissä. Alussa yhteisöjä muodostivat lähinnä ystävät, mutta joukko on kasvanut suuremmaksi.

Moni ihminen viihtyy sosiaalisessa mediassa. Aika ja paikka eivät rajoita kanssakäymistä samalla tavalla kuin ennen. On helppo lähestyä ja tutustua uusiin ihmisiin. Kokemuksia saadaan ja niitä myös jaetaan toisille. Päivän tapahtumista kerrotaan videoilla, valokuvilla sekä kirjoitellaan viestejä, niin lyhyempiä kuin pidempiäkin tarinoita.

Mediakentässä on erilaisia kanavia. Kun yritys haluaa ottaa sosiaalisen median käyttöön, kanavaa ei kannata valita ainoastaan omista tavoitteista käsin. Asiaa voi tarkastella myös asiakkaiden näkökulmasta. Mikä on suosituin? Entä missä asiakkaat haluavat olla tulevaisuudessa?

Sosiaalinen media ei pysy paikallaan vaan elää tässä hetkessä. Jotta yritys pysyy virrassa mukana, tarvitaan aktiivista läsnäoloa. Tämä tarkoittaa käytännössä:

  • säännöllisten päivitysten tekemistä
  • nopeaa reagointia kommentteihin
  • asiakkaiden mukaan ottamista

Mitä yritys kertoo asiakkaille? On tärkeää tuntea ja ottaa heidän tarpeensa huomioon. Osa arvostaa ajankohtaista tietoa, kun taas toiset haluavat sujuvaa asiakaspalvelua. Kokonaisuudessaan laadukas sisältö synnyttää luottamusta sekä parhaimmillaan avaa portteja yhdessä tekemiselle.

Sosiaalinen media on paikka, jossa ihmiset viettävät aikaa. Siksi yrityksen ei kannata jättää tilaisuutta käyttämättä vaan verkkoon voi rohkeasti lähteä luomaan kontaktipintaa. Tavoite antaa suunnan, kun taas suunnitelmallisuus auttaa pitämään punaisen langan käsissä.

tori on tuoreita vihanneksia täynnä.

Kauppias on rakentamassa näyteikkunaa. Sesongin aikaan tarjottavaa on paljon, ja siksi tuotteiden esillepano tehdään huolella. Myyntipöytää on suunniteltu etukäteen.  Sitä muutetaan päivän kuluessa, jotta asiakkaiden on helppo etsiä ja valita tuotteita.

Ihmiset ovat kerääntyneet torille. Kuvan etualalla on syksyn satoa, ja puiset korit houkuttelevat poimimaan tuoretta mukaan. Huomiota herättävät juurekset ovat keskellä, kun taas vaaleammat ovat ripoteltuina tasaisesti eri kohtiin.

Esimerkki kertoo siitä, mitä asiakkaitten parhaaksi voi tehdä. Kännykällä on yhä suurempi rooli ihmisten elämässä. Tämän johdosta tuotteet ja palvelut kannattaa viedä verkkoon. Kotisivut ovat hyvä työkalu, kun yritys haluaa kertoa toiminnastaan paremmin.

Mitä tarvitaan rakentamiseen? Kotisivut koostuvat kolmesta osasta:

  • helppokäyttöinen teknologia
  • oma visuaalinen ilme
  • ainutlaatuinen sisältö

Ensimmäiseksi valitaan teknologia. WordPress sopii hyvin alustaksi ja tarjoaa runsaasti erilaisia teemoja. Valmis pohja auttaa toteutuksessa – yrityksen on helpompi luoda ja saada oma visuaalinen ilme kerralla kuntoon. Meillä on asiasta omakohtaista kokemusta, sillä olemme uudistaneet yrityksemme kotisivut WordPressillä.

Mikä merkitys on kotisivujen sisällöllä? On hyvä jakaa asiakkaille tietoa sekä tuottaa heille kokemuksia. Perinteistä näyteikkunaa voi käyttää lähtökohtana. Valokuvilla herätetään kiinnostus, kun taas sanoilla tehdään toiminta näkyväksi. Ajankohtaisuus on tärkeä ominaisuus kotisivuissa. Kun teknologia on helppokäyttöinen, yrityksen henkilöstö pystyy muokkaamaan sisältöä. Tämän ansiosta näyteikkuna ei pysy samana vaan elää ajassa mukana.