Digitalisaation tiellä

Kirjoittanut Silja Vatunen   2.2.2017

Miten digitaalista osaamista voi kehittää? Tämä oli päivän puheenaihe Digimyrsky-seminaarissa, joka järjestettiin Tampereen teknillisessä yliopistossa 26.1. Ohessa on kuva kampusareenan uudenkarheista tiloista, jotka olivat täynnä värejä ja kiinnostavia muotoja.

Ville Tolvanen aloitti puheensa digitalisaatiosta: mitä muutos tarkoittaa. Se on asioiden tekemistä paremmin, mahdollistamista ja erilaistamista. Hän korosti myös tiedon jakamista ja yksilöiden mukaan ottamista. Näin yritykset pystyvät ottamaan täyden hyödyn omasta osaamisestaan.

”Asiakkaalla on valtikka”. Näillä sanoilla Kati Keronen alusti oman esityksensä. Digitaalisessa markkinoinnissa korostetaan helposti medioiden merkitystä. Yritysten kannattaa pitää mielessä, että asiakkaat säilyvät edelleen tekemisen keskiössä.

Mikä vie eteenpäin? Asioita voi tehdä samalla tavalla kuin tähän asti on tehty. Kuluttajien toiveet elävät jatkuvasti. Siksi kannattaa lähteä rohkeasti uuteen suuntaan, jotta yritys pystyy toimimaan asiakkaittensa parhaaksi myös tulevaisuudessa.

Teknologia on väline, joka mahdollistaa digitalisaation. Ihmiset voivat olla vuorovaikutuksessa toisiinsa ajasta ja paikasta riippumatta. Mikä tekee teknologiasta arvokkaan? Se syntyy ihmisistä, jotka osaavat palvella ja jakaa merkityksellistä tietoa toisilleen.

Kilpailuetu syntyy teoista

Kirjoittanut Silja Vatunen   30.11.2016

Mistä luoda kilpailuetua? Tämä oli teemana pe 18.11 Satakunnan kauppakamarin ja Staartin yhteisessä markkinointiseminaarissa. Staartin Kemi valotti, mitä on hyvä tarina. Ainutlaatuisuutta syntyy, kun yritys kertoo ja elää oman tarinansa mukaan. Miten tarinaa voi välittää omille asiakkaille? Keskiössä ovat yrityksen teot, jotka tuottavat johdonmukaisesti etua asiakkaille.

Erikoisosaaminen on kilpailuetu. Cimcorpin Ovaskainen kertoi esityksessään, mikä markkinoinnissa on heille tärkeää. Yritys saa brändilleen näkyvyyttä asiakkaiden keskuudessa niin perinteisten kuin digitaalisten kanavien kautta: nettisivut, sosiaalinen media, asiakaskirje ja -lehti, messut, mainokset ja esitteet. Laatu ratkaisee sisällön tuottamisessa. Ovaskaisen mukaan yrityksen ei tarvitse tuottaa sisältöä yksin, vaan myös asiakkaat voidaan ottaa mukaan. Mitä tapahtui, kun asiakas kertoi oman tarinansa asiakaskirjeessä? Klikkauksia tuli enemmän eli muiden asiakkaiden kiinnostus kasvoi.

Maahan on satanut lunta juuri sen verran, että maa peittyy lumen alle. Vaahterasta on tippunut useita lehtiä. Yksi lehti erottuu yli muiden, niin vahvan punaoranssin värin kuin muotonsa vuoksi. Terävät kulmat kuvaavat yrityksen työntekijöiden erilaista osaamista. Kestävä kilpailuetu syntyy, kun yritys yhdistää henkilöstönsä osaamisen mahdollisimman hyvin.

Vastuullista yrittämistä

Kirjoittanut Silja Vatunen   16.11.2016

Vastuullisuus on ajankohtainen aihe ja synnyttää keskustelua yhä enemmän. Tampereen yliopisto järjesti Vastuullinen ja yhteiskunnallinen yrittäjyys tutuiksi -seminaarin, jossa myös tutkimusavustaja Noora Elonen esiintyi. Hän oli haastatellut kuutta yrittäjää, miten he ymmärtävät vastuullisuuden.

Asiakkaiden merkitys nousi vahvasti esille. Vastuullisuus tarkoittaa asiakkaiden kuuntelemista ja palvelemista heidän tarpeiden mukaan. Tutkimukseen osallistuneet yrittäjät eivät nähneet vastuullisuutta erillisenä vaan se oli kiinteä osa heidän yritystoimintaansa.

Noora Elonen kiteytti, että kilpailuetu syntyy työn laadukkuudesta. Paras mainos on, kun yrittäjä tekee oman työnsä hyvin. Vastuullisuutta – sosiaalista, ekologista ja taloudellista – voisi kuitenkin tuoda enemmän näkyväksi asiakkaille.
Myös meille vastuullisuus on enemmän kuin yksittäisiä tekoja. Se kulkee arkipäivässämme, kun teemme työtä asiakkaidemme parhaaksi.