Sosiaalisessa mediassa ihmiset viihtyvät

Vuosikymmen on kulunut siitä, kun sosiaalinen media rantautui Suomeen. Facebook on yleistynyt tasaista tahtia eikä hiljenemisen merkkejä ole näkyvissä. Alussa yhteisöjä muodostivat lähinnä ystävät, mutta joukko on kasvanut suuremmaksi.

Moni ihminen viihtyy sosiaalisessa mediassa. Aika ja paikka eivät rajoita kanssakäymistä samalla tavalla kuin ennen. On helppo lähestyä ja tutustua uusiin ihmisiin. Kokemuksia saadaan ja niitä myös jaetaan toisille. Päivän tapahtumista kerrotaan videoilla, valokuvilla sekä kirjoitellaan viestejä, niin lyhyempiä kuin pidempiäkin tarinoita.

Mediakentässä on erilaisia kanavia. Kun yritys haluaa ottaa sosiaalisen median käyttöön, kanavaa ei kannata valita ainoastaan omista tavoitteista käsin. Asiaa voi tarkastella myös asiakkaiden näkökulmasta. Mikä on suosituin? Entä missä asiakkaat haluavat olla tulevaisuudessa?

Sosiaalinen media ei pysy paikallaan vaan elää tässä hetkessä. Jotta yritys pysyy virrassa mukana, tarvitaan aktiivista läsnäoloa. Tämä tarkoittaa käytännössä:

  • säännöllisten päivitysten tekemistä
  • nopeaa reagointia kommentteihin
  • asiakkaiden mukaan ottamista

Mitä yritys kertoo asiakkaille? On tärkeää tuntea ja ottaa heidän tarpeensa huomioon. Osa arvostaa ajankohtaista tietoa, kun taas toiset haluavat sujuvaa asiakaspalvelua. Kokonaisuudessaan laadukas sisältö synnyttää luottamusta sekä parhaimmillaan avaa portteja yhdessä tekemiselle.

Sosiaalinen media on paikka, jossa ihmiset viettävät aikaa. Siksi yrityksen ei kannata jättää tilaisuutta käyttämättä vaan verkkoon voi rohkeasti lähteä luomaan kontaktipintaa. Tavoite antaa suunnan, kun taas suunnitelmallisuus auttaa pitämään punaisen langan käsissä.