Vastuullista yrittämistä

Vastuullisuus on ajankohtainen aihe ja synnyttää keskustelua yhä enemmän. Tampereen yliopisto järjesti Vastuullinen ja yhteiskunnallinen yrittäjyys tutuiksi -seminaarin, jossa myös tutkimusavustaja Noora Elonen esiintyi. Hän oli haastatellut kuutta yrittäjää, miten he ymmärtävät vastuullisuuden.

Asiakkaiden merkitys nousi vahvasti esille. Vastuullisuus tarkoittaa asiakkaiden kuuntelemista ja palvelemista heidän tarpeiden mukaan. Tutkimukseen osallistuneet yrittäjät eivät nähneet vastuullisuutta erillisenä vaan se oli kiinteä osa heidän yritystoimintaansa.

Noora Elonen kiteytti, että kilpailuetu syntyy työn laadukkuudesta. Paras mainos on, kun yrittäjä tekee oman työnsä hyvin. Vastuullisuutta – sosiaalista, ekologista ja taloudellista – voisi kuitenkin tuoda enemmän näkyväksi asiakkaille.
Myös meille vastuullisuus on enemmän kuin yksittäisiä tekoja. Se kulkee arkipäivässämme, kun teemme työtä asiakkaidemme parhaaksi.