TIETOSUOJASELOSTE

Meillä on tietosuojaseloste. Kerromme, miten keräämme tietoa ja mihin tarkoitukseen käytämme tietoa Precond Oy:ssä. Ota yhteyttä, kun haluat keskustella tietojesi käytöstä yrityksessämme.

Yleistä tietoa evästeiden käytöstä

Käytämme evästeitä, kun vierailet verkkosivuillamme. Eväste tarkoittaa pientä tekstitiedostoa, joka tallentuu jokaisella käyntikerralla omalle laitteellesi: puhelin, tietokone ja tabletti. Tavoitteenamme on kerätä tietoja niin, ettei niitä voi kohdistaa sinuun henkilökohtaisesti. Evästeet sisältävät tietoa:

 • mistä olet tullut verkkosivuillemme
 • millä sivuilla käyt ja mitä sisältöä katsot
 • IP-osoite ja aika

Hyödynnämme evästeitä markkinoinnissa ja sen kohdistamisessa sekä verkkosivujen kehittämisessä. Tällä tavalla löydät palvelumme helposti sekä voimme tuottaa sinulle miellyttäviä kokemuksia. Evästeiden avulla huolehdimme verkkosivujen teknisestä toteutuksesta, käytöstä sekä varmistamme niiden turvallisuuden. Ellet halua käyttää evästeitä, voit poistaa nämä oman selaimesi asetuksista.

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Precond Oy, Y-tunnus: 2048696-8

Tiedepuisto 4, 28600 PORI

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Precond Oy:n tietosuojavastaavana toimii toimitusjohtaja Juhana Räsänen.

3. Rekisterin nimi

Precond Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsittelyn perusteena on Precond Oy:n ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai muu asiayhteys liittyen rekisterinpitäjän tuotteisiin ja palveluihin. Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen
 • asiakasviestintään sekä markkinoinnin kohdentamiseen ja toimenpiteisiin
 • asiakaskokemusten vahvistamiseen
 • markkinatutkimuksiin ja mielipidekyselyihin

5. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Nimi, asema, osoite, sähköposti ja puhelinnumero
 • Ostetut tuotteet ja palvelut
 • Tietoa rekisteröityneen henkilön palvelemisesta: kiinnostuksenkohteet, suostumukset sekä muut asiaan liittyvät muistiinpanot
 • Verkkosivujen käytöstä kerättävät tiedot: aika, selain, IP-osoite, vieraillut sivut ja verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut
 • Tiedonkäsittelyn päivämäärä ja tietolähde

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä Precond Oy:n tietosuojavastaavalle Juhana Räsäselle.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastietoa saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään tuotteiden ja palvelujen käytön yhteydessä. Myös yleiset tietolähteet ovat käytössä: yrityksen verkkosivut ja sosiaalisen median sivustot sekä yksityiset ja julkiset rekisterit EU:n alueella.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Precond Oy:n ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti tiedon tallentamisessa Trello-palveluntarjoajaa.

9. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kun asiakkuus on voimassa. Precond Oy säilyttää rekisteröidyn tietoja 5 vuotta päättymisajankohdan jälkeen. Päättymisajankohta tarkoittaa viimeistä rekisteröityneen kanssa tapahtunutta yhteydenottoa.

Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

10. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän henkilöstö käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterinpitäjä ei  käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.